USŁUGI

Biuro Rachunkowe i Consultingowe BBC świadczy usługi w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych, doradztwa finansowego oraz podatkowego dla kilkudziesięciu firm o zróżnicowanym profilu działalności gospodarczej:

TRANSPORT

SPEDYCJA

HANDEL

PRODUKCJA

LEASING

BUDOWNICTWO

TURYSTYKA

GASTRONOMIA


RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

RACHUNKOWOŚĆ

– Prowadzenie ksiąg handlowych.

– Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów.

– Nadzór nad prowadzeniem ksiąg handlowych.

– Ewidencja środków trwałych.

– Rozliczenia podatkowe i ich kontrola.

DORADZTWO PODATKOWE

– Opracowywanie programów optymalizacyjnych dla kontrahentów w zakresie podatków.

– Audyty podatkowe dla podmiotów gospodarczych. 

– Sporządzanie opinii w sprawach podatkowych.

– Nadzory podatkowe.

– Występowanie w imieniu podatnika przed organami podatkowymi i skarbowymi.

PŁACE / ZUS

– Sporządzanie list płac i deklaracji ZUS.

– Obliczanie zasiłków chorobowych w oparciu o zwolnienia lekarskie oraz karty wynagrodzeń i listy płac.

– Informacje roczne o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych.

– Zgłoszenia do ZUS, aktualizacje, rejestrowanie pracowników.

– Raporty imienne dla potrzeb ZUS i pracowników.

DORADZTWO EKONOMICZNO-FINANSOWE

– Opracowywanie biznesplanów długo i krótkoterminowych.

– Audyty ekonomiczno-finansowe.

– Opracowywanie wniosków kredytowych.

– Monitoring finansowy.

DORADZTWO W ZAKRESIE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

– Doradztwo prawno-organizacyjne przy wyborze rodzaju działalności i jego formy prawnej.

– Przygotowywanie dokumentów rejestracyjnych.

– Doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości i obiegu dokumentów.

– Doradztwo w zakresie organizacji zatrudnienia i płac oraz ubezpieczeń społecznych.

– Doradztwo w zakresie archiwizacji dokumentów i ich przechowywania, archiwizacji elektronicznej zapisów komputerowych.

ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI
SPORZĄDZANIE DEKLARACJI

– Sporządzanie wszystkich niezbędnych deklaracji jak np. VAT, PIT, CIT.

– Przeprowadzanie niezbędnych procedur, kompleksowa obsługa nowych działalności gospodarczych.Oferujemy prowadzenie w sposób profesjonalny ewidencji finansowo-księgowej oraz płacowo-kadrowej z możliwością pracy w siedzibie Państwa firmy lub w Naszych biurach. Ceny za ww. usługi ustalane są indywidualnie z każdym klientem i uzależnione są od wielkości firmy, złożoności spraw i czasu koniecznego na profesjonalną obsługę.


GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek – Piątek
 08:00 – 16:00

ADRES

33-300 Nowy Sącz
ul. Traugutta 44

TELEFON

NIP

734-10-14-834

© BBC Biuro Rachunkowe i Consultingowe mgr Paweł Brożek - wszelkie prawa zastrzeżone