BiuroBBC

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
BBC Usługi

Rodzaj prowadzonej działalności

 • usługi w zakresie doradztwa podatkowego
 • usługi w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych
 • obsługa płacowa i rozliczanie ZUS
 • doradztwo ekonomiczno finansowe
 • doradztwo i usługi w zakresie organizacji i zarządzania

Oferowane usługi w zakresie doradztwa podatkowego

 • opracowywanie programów optymalizacyjnych dla kontrahentów w zakresie podatków
 • audyty podatkowe dla podmiotów gospodarczych lub rodzajów podatków
 • sporządzania opinii w sprawach podatkowych
 • nadzory podatkowe
 • występowanie w imieniu podatnika przed organami podatkowymi i skarbowymi

 

Usługi w zakresie rachunkowości

 • prowadzenie ksiąg handlowych
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
 • nadzór nad prowadzeniem ksiąg handlowych
 • rozliczenia podatkowe i ich kontrola

 

Obsługa płacowa i rozliczanie ZUS

 • sporządzanie list płac i deklaracji ZUS
 • obliczanie zasiłków chorobowych w oparciu o zwolnienia lekarskie oraz karty wynagrodzeń i listy płac
 • informacje roczne o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • zgłoszenia do ZUS, aktualizacje, wyrejestrowywanie pracowników
 • raporty imienne dla potrzeb ZUS i pracowników

 

Usługi w zakresie doradztwa ekonomiczno finansowego

 • opracowywanie biznes planów długo i krótko terminowych
 • audyty ekonomiczno finansowe
 • opracowywanie wniosków kredytowych
 • monitoring finansowy

 

Usługi w zakresie organizacji i zarządzania

 • doradztwo prawno- organizacyjne przy wyborze rodzaju działalności i jego formy prawnej
 • przygotowywanie dokumentów rejestracyjnych.
 • Doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości i obiegu dokumentów
 • Doradztwo w zakresie organizacji zatrudnienia i płac oraz ubezpieczeń społecznych
 • Doradztwo w zakresie archiwizacji dokumentów i ich przechowywania, archiwizacji elektronicznej zapisów komputerowych

 

Oferujemy prowadzenie w sposób profesjonalny ewidencji finansowo księgowej oraz płacowo kadrowej z możliwości pracy w siedzibie Państwa firmy lub w naszych biurach.

Ceny za ww. usługi ustalanie są indywidualnie z każdym klientem i uzależnione są od wielkości firmy, złożoności spraw, czasu koniecznego na profesjonalną obsługę.


 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość